Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

دکتر سید محمد مهدی غمامی:
رای صادره از جهات مختلفی نه تنها سیاسی است بلکه قواعد حقوقی متعددی را نقض کرده است و هرگونه سکوت در این مورد بر خلاف حقوق عمومی و مصالح ملی است.
یادداشتی از دکتر محسن اسماعیلی؛
…دیگر مدتها بود که امیرمومنان از سست عنصری و پیمان شکنی دلشکسته بود. می گفت هم شما از من خسته شده اید و هم من از شما! حالا دیگرسالهای زیادی از هجرت پیامبر گذشته بود و محاسن علی ازهمیشه سفیدتر و نورانی تر گشته بود.
عباسعلی کدخدایی:
عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان تصریح کرد: دستبرد آمریکایی‌ها به اموال کشورمان و حکم جدید دادگاه کانادایی برای دستبرد به اموال ایران، نه در تاریخ حقوق بین‌الملل سابقه داشته و نه مورد قبول کشورهای دیگر است.
دکتر محسن اسماعیلی؛
عضو کمیسیون حقوقی قضایی سازمان بسیج مطرح کرد: یکی از الزامات برای تقنین بهتر، آشنایی و تسلط نمایندگان بر اسناد فرادستی خصوصاً قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.
عباسعلی کدخدایی:
مجلس خبرگان رهبری با توجه به جایگاه خطیر و اهمیتی که در نظام سیاسی ما دارد از جمله نهادهای برآمده از آرمان‌های انقلاب است؛ آرمان‌هایی که مردم مسلمان ما به پیروی از رهبری و هدایت‌های حضرت امام (ره) به دنبال آن بودند.
سید محمد مهدی غمامی:
رفتار مسئولان نشان داده است که جایگاه سیاست های کلی بویژه در حوزه اقتصاد –اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی- مشخص نیست نوعی از شعارزدگی و ایجاد شورا و ستاد وجود دارد ولی در عمل اتفاق مشخصی رخ نمی دهد.
دکتر توکل حبیب‌زاده تبیین می‌کند؛
دکتر حبیب‌زاده عضو شورای عالی قشر سازمان بسیج حقوقدانان؛ در این یادداشت به ساختار منشور ملل متحد می‌پردازد. ایشان شورای امنیت را مسئول حفظ و برقراری صلح و امنیت می‌داند.
کارگزاری که وقت خود را صرف کارهایی کند که وظیفه او به شمار نمی‌رود، و به همین دلیل از انجام وظایف شغلی خود باز ماند، خطاکار و شایسته توبیخ است؛ حتی اگر آن کارها فی نفسه مجاز و خوب هم باشد.
همزمان با تعرض دولت نیجریه به شیعیان:
حق زندگی، طبیعی‌ترین و اصلی‌ترین حقی است که هر انسان از بدو تولد بلکه از حین انعقاد نطفه واجد آن می‌شود و هیچ فردی و گروهی حق ندارد به ناحق این حق طبیعی را نادیده گرفته و از انسان سلب حیات کند، اما این روزها...
نقش مردم ومجلس:
مردم در کنار قانون تاثیرات مهمی را در اجزای حکومت اسلامی خواهند داشت چرا که حکومت اسلامی حضور مردم را عاملی برای تاثیرگذاری در قانون اسلامی قلمداد می کند.

صفحات

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵