Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

یادداشتی از دکتر اشکان عبدالی دکتری حقوق خصوصی:
دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد.
معمای هزارتوی مالیات آستان قدس رضوی:
«آستان قدس رضوی مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و مالیات عملیاتی، جمعی و خرجی را پرداخت کرده و علاوه بر پرداخت مالیات، چندین برابر در مناطق محرومی که رسیدگی به آنها وظایف دولت است، هزینه می‌کند.»
نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر كشورها
دیوان عالی استرالیا علاوه بر صلاحیت دادرسی اساسی و رسیدگی به دعاوی مربوط به تطبیق قوانین با قانون اساسی، از صلاحیت‌های دیگری از جمله رسیدگی به دعاوی انتخاباتی فدرال هم برخوردار است.
دکتر جلیل محبی در یادداشتی مطرح کرد:
دکتر جلیل محبی در یادداشتی در صفحه شخصی خود درباره تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد و حواشی آن نکاتی را مطرح ساخت.
دکتر غمامی در یادداشتی مطرح کرد:
در این یادداشت به بررسی رأی صادره، در دو سطح خواهیم پرداخت: «اول اینکه آیا مفاد رأی مواجه با ایراد حقوقی است؟ و دوم اینکه آیا شعبه مذکور می‌توانسته چنین رأیی صادر کند؟
تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات یکی از ارکان مهم تضمین پاسخگویی و شفافیت حکومت‌ها به شمار می‌آید. شناسایی چنین حقی در جامعه، مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.
یادداشتی از دکتر فیروز اصلانی،دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان:
منشا و ریشه مشکلات مختلف کشور نه فقدان یا ضعف قانون بلکه عدم حسن اجرای قانون و عدم استفاده از ظرفیت های بسیار عالی و موجود قانون اساسی و نفسانیت است.
احمدی- کارشناس ارشد رشته روابط بین الملل گفت:
سیدا ۲۰۱۷- به اختصار S.722 - یا همان سیاه‌چاله تحریم این روزها در مجلس نمایندگان آمریکا با برخی موانع قانونی روبه رو شده که مطابق با پیش‌بینی‌ها این مرحله را هم پشت سر خواهد گذاشت.
دکتر محمد مهدی توکلی در یادداشتی مطرح کرد:
تعداد تصاعدی داوطلبان آزمون وکالت، ظرفیت‌ ناچیز و رو به کاهش پذیرش وکالت و ایرادات و شائبه‌های ماهوی و شکلی که در برگزاری این آزمون وجود دارد، این آزمون را به پرچالش‌ترین آزمون علمی و شغلی بدل کرده است. برای بهبود این شرایط چند پیشنهاد به ذهن می‌رسد.
دکتر مسعود اخوانفرد در یادداشتی مطرح کرد:
حقوقدانان بسیجی باید مطالبه گر آرمان های انقلاب اسلامی در زمینه حقوقی باشد و حقوقدانان بسیجی در عمل جدای از سایر اقشار بسیج نیستند و ماموریت همه اقشار بسیج به نوعی پیاده سازی آرمان های انقلاب اسلامی است.

صفحات

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵