شناسه : 13965
د., 06/22/2020 - 09:35
نویسنده : omranifard

رئیس زندان اوین تغییر کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ با حکم مدیرکل زندان‌های استان تهران، محمدی، رئیس سابق زندان قزالحصار به عنوان رئیس جدید زندان اوین معرفی شد.

در حکم حمید محمدی آمده است: شایسته است در چارچوب شرح وظایف مصوب سازمانی و با بسیج کلیه امکانات به ویژه منابع انسانی متعهد و کارآمد و براساس برنامه های اجرایی تدوین شده، تمام تلاش و اهتمام خود را در جهت سالم سازی هرچه بهتر ندامتگاه از طریق اجرای اصل طبقه بندی و تفکیک زندانیان، ایجاد زمینه حرفه آموزی و اشتغال ، عمل به قوانین و مقرّرات، برنامه ریزی دقیق و اصولی جهت تحقق رسالت اصلاح و تربیت مددجویان، بازگشت شرافتمندانه آنان به کانون جامعه و کمک به خانواده زندانیان نیازمند و همچنین فعال نمودن هرچه بیشتر بخش های مذهبی، فرهنگی، هنری آموزشی و بهسازی و زیباسازی خوابگاه های محل اسکان مددجویان و سایر موارد مربوطه همت گمارده و با همکاری سایر پرسنل خدوم و زحمتکش و با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی به ویژه مراجع محترم قضائی و با سرلوحه قرار دادن کار جهادی به اداره امور بپردازید.

شایان ذکر است: حمید محمدی پیش از این مدیر ندامتگاه قزالحصار بوده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، با حکم مدیرکل زندان‌های استان تهران، محمدی، رئیس سابق زندان قزالحصار به عنوان رئیس جدید زندان اوین معرفی شد.

در حکم حمید محمدی آمده است: شایسته است در چارچوب شرح وظایف مصوب سازمانی  و با بسیج کلیه امکانات به ویژه منابع انسانی متعهد و کارآمد  و براساس برنامه های  اجرایی تدوین شده، تمام تلاش و اهتمام خود را در جهت سالم سازی هرچه بهتر ندامتگاه از طریق   اجرای اصل  طبقه بندی و تفکیک زندانیان، ایجاد  زمینه  حرفه آموزی و اشتغال  ، عمل به قوانین  و مقرّرات،  برنامه ریزی دقیق و اصولی جهت تحقق رسالت اصلاح و تربیت  مددجویان، بازگشت شرافتمندانه آنان به کانون جامعه و کمک به خانواده  زندانیان نیازمند  و همچنین  فعال نمودن هرچه بیشتر بخش های مذهبی، فرهنگی، هنری آموزشی و بهسازی و زیباسازی خوابگاه های محل اسکان مددجویان و سایر موارد مربوطه همت گمارده  و با همکاری سایر پرسنل خدوم  و زحمتکش و با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی به ویژه  مراجع محترم قضائی  و با سرلوحه  قرار دادن  کار جهادی  به اداره امور بپردازید.

شایان ذکر است: حمید محمدی پیش از این مدیر ندامتگاه قزالحصار بوده است.

انتهای خبر 

تسنیم

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید